BOTUMY s.r.o. se ztotožňuje s principy, jimiž je deklarováno sociální podnikání podle indikátorů stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Díky naplňování těchto principů jsme byli úspěšně zařazení do katalogu sociálních podniků pod záštitou MPSV. Katalog lze dohledat webové adrese: www.ceske-socialni-podnikani.cz V naší zakládací listině ze dne 13. 7. 2017 dohledatelné na www.justice.cz je uvedeno, že naše podnikání stavíme na:

1) principu sociálního prospěchu:

2) principu ekonomického prospěchu:

3) principu environmentálního a místního prospěchu:

a. chceme zaměstnávat minimálně 30% zaměstnanců z celkového počtu pracovníků z cílové skupiny, tj. osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Jde např. o osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dlouhodobě nezaměstnané a zadlužené osoby, osoby patřící k minoritám, aj. Jejich zaměstnáváním se snažíme začlenit je do společnosti.

b. Vedení společnosti bude v pracovním týmu dodržovat demokratické principy rozhodování zejména tím, že bude všechny pracovníky zvát na pravidelné týmové porady, kde budou mít možnost vyjádřit se k činnosti společnosti.

Osoby z cílové skupiny u nás pracují jako provozní pracovníci na dřevařské dílně, šičky, uklízečky nebo pomocní administrativní pracovníci, mistr na dřevařské dílně nebo mistrová v šicí a rukodělné dílně. O výsledku podnikání a novinkách informuje vedení ostatní zaměstnance na koordinační poradě každý první týden v měsíci.

případný zisk z účasti na trhu bude použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, přičemž každoroční zisk z hospodářských výsledků společnosti bude z více než 50% reinvestován zpět do sociálního podniku, tj. do rozvoje svých služeb a zvyšování jejich kvality, zejména budou tyto finanční prostředky využívány pro pořízení strojů a zařízení, z menší části pak pro zvyšování kvalifikace pracovníků.

BOTUMY se neustále rozvíjí – investujeme do rekonstrukce prostor pro novou sdílenou a šicí dílnu na Hlavní třídě v Ostravě – Porubě, kde budou pořízeny nové šicí stroje a vybavení. Chceme obohatit své sousedství o novou službu a možnost sousedského setkávání. Stále sledujeme poptávku svých zákazníků a snažíme se přicházet s novými a neotřelými designovými výrobky.

sociální podnik bude orientován lokálně/regionálně, tzn. do veškerých výběrových řízení budou zařazovány místní firmy a podnikatelé, za účelem místního rozvoje bude společnost upřednostňovat místní zdroje a tím bude podporovat ideu společenské odpovědnosti při řešení místních potřeb.

Na zakázkách spolupracujeme s místními firmami i státními institucemi. Rekonstrukci provádíme svépomoci a pod stavebním dohledem místní firmy. Nakupujeme látky českých dodavatelů, pro aplikace na oděvy využíváme recyklované materiály. Otevřením nové prodejny a sdílené šicí dílny chceme oživit spektrum místních služeb, posílit sousedské setkávání a snažit se tak o destigmatizaci naší cílové skupiny.

Další naší službou veřejnosti je FITKO PRO MOZEK, které nabízí široké spektrum aktivit zaměřených na trénování poznávacích funkcí mozku a na diagnostiku kognitivních funkcí. FITKO PRO MOZEK má ochrannou známku.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU!

Bez Vás bychom to nezvládli!

Za podpory Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava, Nadace ČEZ a Klastru Sinec realizujeme projekt: „Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY“

BOTUMY

Vážení přátelé,
sociální podnik BOTUMY jsme založili s cílem vytvoření originálních designových výrobků a vzdělávacích programů ( naše FITKO PRO MOZEK), které nám v budoucnu přinesou nezávislost na státních zdrojích a s cílem podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
Sociální podnik BOTUMY s.r.o. se zabývá vzděláváním a osvětou v neurokognitivní oblasti i pro širokou veřejnost, narozdíl od MENSSANY, která své služby poskytuje, déle než 18 let, pouze lidem se zdravotním postižením.  V roce 2015 se nám podařilo otevřít samostatné centrum trénování paměti v Ostravě a právě v té době přišla první myšlenka založit i FITKO PRO MOZEK.
Jako sociální podnik BOTUMY se zabýváme výrobou a prodejem výrobků z textilních materiálů, dřeva, papírů a různých recyklovatelných materiálů. Náš podnik si klade za cíl poskytovat kvalitní služby a vytvářet originální, designové výrobky na vysoké úrovni. Při výrobě spolupracujeme s profesionálními výtvarníky Janou a Janem Lönczovými. Naší snahou je být šetrní k životnímu prostředí a využívat kreativní potenciál lidí se zdravotním postižením, zejména lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Jedná se o cílovou skupinu, která je nejhůře umístitelná na trhu práce. Vyrábíme výrobky nejen z kvalitních přírodních materiálů, ale také z použitých materiálů. Šijeme z použitých textilií, banerů, zpracováváme různé druhy použitého papíru, Pet láhve a další materiály vhodné k výrobě originálních výrobků.  Sociální podnik BOTUMY dává druhou šanci lidem i věcem.

 

Děkujeme za důvěru všem našim zákazníkům, zprostředkovatelům a obchodním partnerům, kteří od nás výrobky a služby nakupují. Bez Vás by to nešlo!

Věříme, že nám zachováte svou přízeň a podpoříte naše nápady!

Jaroslava Saidlová, jednatelka

PŘÍBĚH VZNIKU SOCIÁLNÍHO PODNIKU BOTUMY

Náš příběh začal prvním krokem ke vzniku sociálního podniku a tím byla transformace MENS SANA, o.p.s. na ústav. Tento krok byl nutný k tomu, aby se MENS SANA mohla podílet na založení sociálního podniku. Sociální podnik BOTUMY s.r.o. vznikl dne 18.7. 2017 jako důsledek společenské odpovědnosti MENS SANA, z.ú. a do budoucna finanční nezávislosti na státních zdrojích.

V roce 2017 se nám podařilo nejen sociální podnik založit, ale také zrekonstruovat vlastními silami dřevařskou dílnu na ulici Maďarská 1537 v Ostravě-Porubě. V dřevařské dílně tak začaly pod rukama šikovných mistrů a jejich učenlivých pomocníků vznikat originální výrobky. V roce 2018 jsme získali na lukrativním místě v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě samostatné prostory pro podnikání. Prostory je nutné zrekonstruovat, vybavit šicími stroji pro výrobu a pořídit nezbytný nábytek. Předpokládáme, že se nám podaří prostory v roce 2019 zprovoznit. Prvními originálními textilními výrobky, které vznikly v sociálním podniku BOTUMY byly plátěné tašky a trička s neotřelým grafickým designem výtvarnice Jany Lörinczové, která postupně navrhla také letní a zimní kolekci oděvů pro BOTUMY.

Sociální podnik BOTUMY s.r.o. má také své FITKO PRO MOZEK, kde se zabývá také vzděláváním a osvětou v neurokognitivní oblasti.  

V roce 2017 neměl sociální podnik BOTUMY s.r.o. žádné zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Zaměstnávali jsme formou dohody o provedení práce 3 lidi se zdravotním postižením. V roce 2018 jsme zaměstnávali na hlavní pracovní poměr 3 zaměstnance (2 osoby se zdravotním postižním), na dohody o provedení práce jsme zaměstnali 6 lidi se zdravotním  postižením.

Pro rok 2018 se nám podařilo pro BOTUMY získat podporu Statutárního města Ostravy.